Mer om restaurering av steingard

Steingarden var ødelagt og gjengrodd da vi kjøpte huset. Vi tror at steingarden opprinnelig var satt opp som eiendomsgrense når huset ble bygd, men at den samtidig ble brukt for å avgrense område for kyr. Steingjerder knytter seg til jorbruket, og er de eldste gjerdene som finnes i landskapet i dag. De eldste innmarksgjerdene vi ser i dag er bygget opp i forbindelse med den nye jordbruksreformen(1857). Etterhvert som ny jord ble tatt i bruk til dyrking, ble stein fra åkeren samlet og brukt til å bygge opp steingjerder. Gjerdene ble opparbeidet av mann og hest uten bruk av maskiner . Kvaliteten og form på steinen tilsa at gjerdet måtte bygges forskjellig, alt etter hvor man fant steinen. Vi valgte å benytte oss av maskiner når vi restaurerte steingarden. Det er utrolig å tenke på at disse digre steinene en gang i tiden er flyttet med ved hjelp av hest og mann.

Vi ønsket å flytte deler av steingarden under restaureringen, da den ikke lenger var gjeldene som eiendomsgrense på grunn av jordskifteforretning. Vi ønsket å ha den som en innramming rundt huset, og som en dekor i hagen. Flytting av steingard bryter med tradisjonene, og vi kontaktet derfor det lokale landbrukskontoret. De kom på befaring, og vi fikk godkjennelse til flytting, og ros for ønske om å restaurere og bevare den.

Den lokale masinføreren vi leide inn gjorde en utrolig bra jobb med flytting og gjenoppbygging. Som bildet under viser så la han også ned steiner i bakken hvor det er åpning i steingarden.

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonen om steingarder har jeg hentet fra denne siden: http://www.riksantikvaren.no/filestore/2.2.1Gamlesteingjerder.pdf
Vil du vite mer om historien, hvordan de ble bygd og ulike typer steingjerder så gå inn der.

-Kine-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *